kop
 
Nieuws

WAT TE DOEN INDIEN U ZICH KWETST OP DE WEDSTRIJD OF OP TRAINING

Er wordt vastgesteld dat er nog steeds een groot aantal piloten zijn die niet juist weten wat ze moeten doen bij het oplopen van een lichamelijk letsel.

Hierbij de te volgen procedure indien u gekwetst wordt op de wedstrijd zelf:

- Ga steeds naar de dienstdoende hulppost op het terrein
- Zorg dat u ingeschreven bent in het ongevallenboek.
- Vraag aan de arts van dienst om u een ongevalaangifte mee te geven.
- Indien u zelf naar een arts gaat, laat deze de ongevalaangifte volledig invullen, of bij afvoer naar het ziekenhuis, zorg ervoor dat deze door de behandelende arts ingevuld wordt. Laat deze ongevalaangifte niet achter en stuur deze zelf "binnen de 7 dagen" op naar het adres vermeld op de aangifte.
- Er zal u een dossiernummer toegewezen worden, bij uw dossiernummer ontvangt u eveneens een papier "attest van genezing" genoemd.
- Al de facturen en kostenrekeningen met betrekking tot het ongeval dient u eerst zelf te betalen. Vraag aan het ziekenfonds om een afrekeningstaat te maken.
- Bent u niet genezen op de datum van de vermelde inactiviteit zoals genoteerd door uw arts, bezorg dan een getuigschrift van uw arts aan de verzekering waarop een verlenging van uw inactiviteit vermeld staat.
- Bij genezing dient u om terug aan de wedstrijd te kunnen deelnemen het "attest van genezing" door uw behandelende arts te laten invullen.
- Breng dit attest van genezing mee naar de inschrijving van de eerste wedstrijd waar u terug aan deelneemt. Geef dit attest af aan de secretaris van de federatie en stuur dit niet op naar iemand anders.
- Na ontvangst van alle rekeningen bezorgt u deze aan het secretariaat.

Wat indien u zich kwetst op een erkend oefenterrein:
- Zorg dat u steeds een trainingstiket hebt als bewijs.
- Zorg voor 3 getuigenverklaringen.
- Verwittig dezelfde dag de federatie.
- De federatie zal de verzekering verwittigen en er voor zorgen dat u een ongevalaangifte toegestuurd krijgt.
- Rest van de procedure: zelfde als hierboven.

printer