kop
 
Nieuws

Medisch onderzoek

Voor de piloot aan een opleiding, motorcrossproef, motorcrosswedstrijd of motorcrosssportmanifestatie deelneemt, moet de piloot jaarlijks een sporttakspecifiek medisch onderzoek ondergaan bij een door de Vlaamse minister erkende keuringsarts en moet hij geschikt bevonden worden voor de beoefening van motorcross. De conclusie met betrekking tot de medische geschiktheid wordt door de erkende keuringsarts jaarlijks opgetekend in de sportpas.

Bij een ongeval met lichamelijke letsels worden de datum van het ongeval en de aard van de letsels door een door de sportfederatie aangestelde verantwoordelijke genoteerd in de sportpas en wordt de sportpas tijdelijk ongeldig gemaakt.
Een piloot kan na een ongeval of een kwetsuur enkel opnieuw tot de opleiding, motorcrossproef, motorcrosswedstrijd of motorcrosssportmanifestatie worden toegelaten mits hij volledig genezen verklaard wordt door een door de Vlaamse minister erkende keuringsarts. De keuringsarts noteert zijn naam en de datum van de genezenverklaring in de sportpas.

printer